Wanneer je aan de slag gaat met kelderafdichting om wateroverlast tegen te gaan, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je er de nodige kennis over hebt. Anders zal het niet werken. Daarom is het goed om te bekijken hoe je dit moet aanpakken. Ook kan je ontdekken welke producten voor kelderafdichting op Vencory.nl je in huis moet halen. Zo kan je er een succes van maken.

Lekkages in vloer of muur

Een kelderlekkage is een probleem dat veel voorkomt. Dit probleem komt vaak voor bij de aansluiting van twee verschillende bouwdelen. Dit  kan bijvoorbeeld de plek zijn waar de muur en de vloer op elkaar aansluiten. Dat zijn dan ook de plekken waar je het probleem moet aanpakken.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak zit vaak in de fluctuatie in de grondwaterstand. Dit kan te maken hebben met flinke regenval of met bronbemaling. Daarnaast kan het heien of zwaar transport op een bouwplaats voor trillingen in de grond zorgen. Daardoor kan dan weer een probleem met het grondwater in de bestaande bouw worden aangewakkerd. Dit kan schade aan de wand of vloer van de kelder toebrengen, bijvoorbeeld door verzakkingen. Daarom is het belangrijk om dit aan te pakken

Een lekkage in de kelder aanpakken

Je kan de lekkage in de kelder op meerdere manieren aanpakken. In de meeste gevallen doe je dit vanaf de binnenzijde omdat bij bestaande bouw de buitenzijde niet meer bereikbaar is. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om scheuren aan de binnenzijde van de muren te injecteren. Daarnaast is het mogelijk om het oude stucwerk van gemetselde kelders te verwijderen en daarna te injecteren. Wanneer je op die manier de wanden en vloeren repareert, kan je vervolgens de kelderafdichting aanbrengen. Op die manier maak je alle lekke punten in de kelder weer goed waterdicht.

Een kelderwand afdichten

Het afdichten van de kelderwand kan ook vanaf de buitenzijde. Dat gebeurt met hoogwaardige afdichtingsmaterialen op de kelderwanden. Daarmee zijn alle lekkages te dichten in de kelder. Je kan dan bijvoorbeeld werken met afdichtingspasta’s. Dit zijn bitumineuze pasta’s. Die breng je aan met een spaan op de wanden. Ook kan je met een dichtingsmortel van cement werken. Dit doe je dan met een blokkwast. De bescherming van de ondergrondse constructie aan de buitenzijde houdt grondwater buiten. Het is een van de meest effectieve manieren die je kan toepassen. Bovendien is het ook een duurzame methode.

kelder