Het scheiden van afval op de bouw is van groot belang. Daarom is het ook belangrijk dat met alle medewerkers en andere partijen vanaf het eerste moment afspraken worden gemaakt. Zo voelt iedereen op de bouw zich verantwoordelijk voor het scheiden van afval. Zorg ook dat alles alvast op orde is gebracht. Bestel bijvoorbeeld een restafval container op MilieuServiceNederland.nl. Zet deze ook op de juiste plekken neer en geef aan wat in welke container mag worden gegooid. Zo is alles direct duidelijk.

Stappen om te zetten

Kijk vooral ook naar de stappen die gezet kunnen worden. Scheidingslijsten van de afvalinzamelaar kunnen helpen. Zo weet iedereen bijvoorbeeld wat er in de PMD container moet. Spreek ook met het verwerkingsbedrijf af wanneer ze geleegd moeten worden. Het is belangrijk dat de containers ook goed gevuld zijn. Er kan vaak meer in dan je denkt. Waar mogelijk kan je onderaannemers ook het eigen afval laten meenemen. Bekijk ook periodiek of alles wel goed gaat en of er misschien verbeterpunten zijn die besproken moeten worden tijdens vergaderingen.

Is afvalscheiding in de bouwsector haalbaar?

Het is vooral ook belangrijk om te bekijken of alle plannen wel goed haalbaar zijn. Wie het afval optimaal wil scheiden, heeft daar wel ook de ruimte voor nodig. De tips zoals je die hiervoor zag, zijn dus vooral geschikt voor de grotere bouwplaatsen waar afval goed gescheiden kan worden. Hoewel de toepasbaarheid belangrijk is, is het ook belangrijk om de wetgeving in het oog te houden. Soms wordt het scheiden van het afval door de overheid simpelweg verplicht. Hier heb je je dan dus aan te houden.

Wat levert afvalscheiding op de bouw op?

Het is natuurlijk ook goed om te kijken naar wat het scheiden van afval eigenlijk oplevert. Zo is het bijvoorbeeld zeker dat het scheiden van afval tot een vermindering van de stroom met restafval leidt. Meer materialen kunnen hergebruikt worden. Daarnaast kijk je ook naar de kosten. Het lijkt misschien duur, maar uiteindelijk zal het de kosten laten dalen. De containers om afval te scheiden kosten vanaf zes kubieke meter vaak al minder dan containers waarin al het afval mag. Dit kan de kosten zelfs gaan halveren.