Indien je in de bouw werkzaam bent dan is het belangrijk om afval te scheiden. Hiermee zorg je immers voor een duurzame manier van afval verwerken, hetgeen in de bouwsector noodzakelijk is gezien de grote hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. In Nederland is er namelijk sprake van ongeveer 22,5 miljoen bouwafval per jaar. Dit afval wordt veelal geproduceerd bij grote bouwprojecten. Daarom is het van belang om bij grote bouwprojecten gebruik te maken van containerverhuur. Dit is een manier om bij te dragen aan een duurzame wereld. Door gebruik te maken van meerdere containers kan je tevens verschillende afvalcategorieën gescheiden houden van elkaar. 

Afvalsoorten op de bouwplaats

Er is op de bouwplaats veel afval te vinden, hierin kan je onderscheid maken tussen verschillende categorieën. Denk hierbij aan puin, beton, metaal, hout en gips. Deze categorieën moeten niet in dezelfde container belanden, aangezien je hiermee het recyclingproces onderbreekt. Verder gaat dit proces met extra kosten gepaard, daarom is het verstandiger om afval direct te scheiden op de bouwplaats en gebruik te maken van verschillende containers. Voor elke afvalstroom is er wel een goedkope container te huur, waardoor je het afval op de bouwplaats netjes bij de bron kunt scheiden.

Zorg voor het milieu

Door afval te scheiden bespaar je niet alleen kosten maar tevens draag je bij aan een duurzame wereld. Het gescheiden afval belandt immers in verschillende verbrandingsovens, waardoor de uitstoot van Co2 wordt beperkt. Verder kan veel materiaal opnieuw gebruikt worden, waardoor een circulaire economie tot stand komt. Dit is een economie waarin materialen niet verspild worden, hetgeen binnen de bouwsector van grote waarde kan zijn.

Kosten besparen

Je kan tevens kosten besparen door te kiezen voor het scheiden van afval. In het scheidingsproces geldt namelijk dat de kosten voor het scheiden van afval per categorie verschillend zijn. Door afval te scheiden en niet alles op één hoop te gooien zorg je er dus voor dat kosten bespaard blijven. Voor vele bedrijven kan het dus voordelig zijn om te kiezen voor het huren van meerdere containers, zodat het proces van afval scheiden op de bouwplaats kan worden uitgevoerd. Dit maakt het proces immers een stuk efficiënter en makkelijker in de bouwsector.